Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Gryfino  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Gryfino

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Gryfino.

Mapa Geoportal Gryfino
Mapa z granicą gminy Gryfino

Dane urzędu

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinieul. 1 maja 16Gryfino, 74-100

Tel: 91 4162011

Fax: 91 4162702

E-mail: burmistrz@gryfino.pl

Powiat: gryfiński

Województwo: zachodniopomorskie

Numer TERYT gminy Gryfino: 3206043

Witryna: www.gryfino.pl

Władze lokalne: Burmistrz Mieczysław Sawarynsekretarz@gryfino.pl

Aktualności z gminy Gryfino

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Gryfina

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Gryfino to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Gryfino na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Gryfina, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej, klikając w ten link!

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Gryfina

Gmina Gryfino w liczbach

Powierzchnia gminy Gryfino*

254 km2

170 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Gryfino*

31 626 mieszkańców

175 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Gryfino*

125 mieszkańców na km2

641 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Gryfino

Geoportal Gryfino prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Gryfino

Jak powstał Geoportal gminy Gryfino?

Geoportal Gryfino powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Gryfino, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Gryfino umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Gryfino

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Gryfino?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Gryfino;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Gryfino;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Gryfino;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Gryfino;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Gryfina.
Informacje na Geoportalu Gryfino

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Gryfino?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Gryfino;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Gryfino;
 • Rejestr MPZP Gryfino;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Gryfino;
 • Mapa Topograficzna gminy Gryfino;
 • Mapa Solarna gminy Gryfino;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Gryfino;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Gryfino

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Gryfino?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Gryfino.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Gryfino łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Gryfinie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Gryfina zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Gryfino, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Gryfino oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Gryfino. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Gryfina możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Gryfina. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Gryfino. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Gryfino.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Gryfinie.

  Geoportal gminy Gryfino posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Gryfino. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Gryfinie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Gryfino przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Gryfinie.

  W Geoportalu Gryfino przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Gryfino. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Gryfinie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Gryfino zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Gryfino, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Gryfino oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Gryfino.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Gryfino. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Gryfino są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Gryfino podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Gryfino.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Gryfinie. W Geoportalu gminy Gryfino udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Gryfinie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Gryfino.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Gryfino. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Gryfino dla mieszkańców

Geoportal Gryfino jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Gryfino. Na mapie Gryfina sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Gryfino mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Gryfino. Korzystając z map Geoportalu gminy Gryfino w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Gryfino są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Gryfino dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Gryfino dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować