Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Gryfino w liczbach

Geoportal Gryfino

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Gryfino

Gryfino, gmina w województwie zachodniopomorskim, powiat gryfiński.

Powierzchnia gminy Gryfino wynosi 254 km2, zajmuje 170 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Gryfino zamieszkuje 31 626 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 175 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Gryfino wynosi 125, jest 641 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Gryfino. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Gryfino prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Gryfino.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Gryfino: 254170
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Gryfino: 0,33780
Lesistość w % w gminie Gryfino: 20,61323
Ludność na 1 km2 w gminie Gryfino: 125641
Liczba ludności ogółem w gminie Gryfino: 31 626175
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Gryfino: -6,31535
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Gryfino: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Gryfino: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Gryfino: 14,73-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Gryfino: 76,2-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Gryfino: 120321
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Gryfino: 6,2499
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gminie Gryfino: 88,7-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Gryfino: 8328
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Gryfino: 17717
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Gryfino: 885,4737
Przedszkola bez specjalnych w gminie Gryfino: 7343
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Gryfino: 352,6864
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Gryfino: 70,82186
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Gryfino: 2,11299
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Gryfino: 1 27687
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Gryfino: 3 058-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Gryfino: 3 190-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Gryfino: 4 697-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Gryfino: 74,42066
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Gryfino: 55,1890
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Gryfino: 90,9596
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Gryfino: 88,4285
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Gryfino: 64,01928
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Gryfino: 34,1959

Źródłem danych statystycznych dla gminy Gryfino jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Gryfino, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Gryfino. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.