Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

MPZP Gryfino - sprawdź miejscowy plan gminy Gryfino

Posiadasz działkę lub planujesz zakup działki budowlanej w gminie Gryfino? Przed inwestycją sprawdź zapisy planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Gryfino.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Gryfino.

MPZP Gryfino
Mapa MPZP gminy Gryfino

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Jeżeli planujesz budowę lub zakup działki obowiązkowo sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino.

MPZP Gryfino

Zespół specjalistów portalu Na Mapie na bieżąco aktualizuje plany miejscowe w Geoportalu gminy Gryfino i uzupełnia bazę o nowe plany. Rejestr MPZP Gryfino prowadzimy i uzupełniamy skrupulatnie od wielu lat. Znajdziesz w nim obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego z obszaru Gryfina. Dane o aktualnych planach miejscowych pochodzą z bazy urzędu gminy Gryfino.

Sprawdź, ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Gryfino i jakie plany zostały ostatnio uchwalone.

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Gryfino obowiązujący na konkretnej działki w Portalu OnGeo.pl

Z Raportu o terenie dowiesz się, czy dla obszaru wybranej działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak to:

  • Jakie jest przeznaczenie działki w MPZP,
  • Otrzymasz link do właściwej uchwały MPZP gminy Gryfino z dodatkowymi informacjami,

W Raporcie znajdziesz również szereg istotnych informacji o działce i jej sąsiedztwie, m.in: uzbrojenie terenu w media, informacje z ewidencji gruntów, zagrożenia i uciążliwości oraz otoczenie i dostęp do usług..

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

  • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
  • wpisać adres działki,
  • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Statystyki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Gryfina

Zestawienie statystyk miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gryfina

0

85 planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w gminie Gryfino, w tym zawierają się zmiany do planów, uchylenia mpzp Gryfino, wyroki sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze i inne.

0 ha

4756 ha to powierzchnia zajmowana przez plany zagospodarowania przestrzennego Gryfina.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino - statystyki
Powierzchnia uchwalonych MPZP w gminie Gryfino z podziałem na lata

Rejestr MPZP Gryfino

Poniżej przedstawiamy tabelę rejestr wybranych MPZP Gryfino. Jeżeli chcesz sprawdzić plan dla swojej działki, skorzystaj z usługi Raport o terenie w portalu OnGeo.pl .

Nazwa uchwały MPZPNr uchwałyData uchwalenia
Uchwała Nr XLIII/336/21 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino, w obrębie 3 miasta Gryfino – Gryfino NabrzeżeXLIII/336/2125-11-2021
Uchwała Nr XXXV/286/21 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino dla terenu obiektów sportowych przy ul. Sportowej w GryfinieXXXV/286/2127-5-2021
Uchwała Nr XXV/213/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie wsi Stare BrynkiXXV/213/2024-9-2020
Uchwała Nr XV/128/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino – miejscowość GardnoXV/128/1928-11-2019
Uchwała Nr VII/55/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta Gryfino - przy ul. Flisaczej (w obrębach nr 1 i nr 3 m. Gryfino)VII/55/1928-3-2019
Uchwała Nr VII/56/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębie 5 miasta Gryfino.VII/56/1928-3-2019

Kto odpowiada za uchwalanie miejscowych planów w Gryfinie?

Za prowadzenie rejestru MPZP Gryfino odpowiada wójt/burmistrz gminy Gryfino. Do jego obowiązków należy m.in. uchwalanie nowych planów i wprowadzanie zmian do istniejących planów. W przypadkach gdy dla danej działki plan zagospodarowania przestrzennego Gryfino nie obowiązuje, to urząd gminy Gryfino wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Dokładna procedura związana z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w Gryfinie została opisana w artykule: Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna .

Analizuj zmiany zagospodarowania terenu w gminie Gryfino z lotu ptaka dzięki archiwalnym zdjęciom lotniczym!

Chciałbyś zobaczyć, jak zmieniało się zagospodarowanie terenu dla dowolnej działki w gminie Gryfino na przestrzeni lat? Nasza usługa archiwalnego raportu lotniczego pomoże Ci lepiej zrozumieć rozwój terenów objętych planami zagospodarowania Gryfina. Dzięki unikalnym archiwalnym zdjęciom lotniczym z różnych okresów będziesz mógł śledzić zmiany urbanistyczne, inwestycje publiczne i rozwój dzielnic. Wykorzystaj tę cenną wiedzę i skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby zgłębić historię miejscowych planów i zrozumieć ich wpływ na tereny gminy Gryfino!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek lub zaświadczenie dotyczące MPZP Gryfino